Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Pondelok 14.10.2019

Meniny má
dnes:
Boris
zajtra:
pozajtra:
Terézia
Vladimíra
 

DiDa systém

  - DiDa filozofia

  - DiDa server

  - DiDa Help

  - Teta DiDa

  - Média DiDa

  - DiDa Klub

 

DiDa

  - Kronika

  - Profil

  - Pomoc

  - Ľudia

  - Financie

 

Kontakt

 Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


DiDa PROFIL


... s didou je lepšie ...

DiDa je:


 • každého, kto to myslí s deťmi dobre;
 • moderná, dynamická, seriózna, múdra;
 • otvorená /ponúka priestor pre sebarealizáciu/;
 • ústretová a najmä Vaša ...
DiDa chce:
 • poskytovať všetky informácie, ktoré môžu prospieť k ochrane a zdravého vývoju cieľovej skupiny;
 • šíriť informácie všetkými dostupnými prostriedkami;
 • byť jednotný a efektívny informačným systém;
 • byť systémom cieľovej skupiny - tak aby si ho tvorili a používali.
Rok: 2006
 • Aktualizovali sme DiDa server.
 • Zmenil sa manažment.
 • Nadväzujeme spoluprácu s ďalšími firmami.
Rok: 2000
 • Oslovili sme cieľovú skupinu a nadväzovali spoluprácu.
 • Vytvorili sme štruktúru komunikácie s verejnosťou, vzory a vizuály.
 • Nájdete nás na výstave INTERMÉDIA.
 • Úspešne sme prezentovali systém na výstave COFAX.
 • Od mája začal fungovať projekt Help linka.
 • Do DiDa systému sme zaradili projekt Meno klub.
 • Vytvorili sme základný manažment.
Rok: 1999
 • V náväznosti na predchádzajúce obdobie vzniklo občianskeho združenia DiDa ako samostatný realizátor systém DiDa. DiDa občianske združenie je samostatný právny subjekt realizujúci iba systém DiDa.
 • DiDa systém sa delí na samostatné podčasti, ktoré ako tehly pevnej stavby, ktoré samostatne postupne realizujeme a spolu vytvárajú jednotný kompaktný systém v prospech detí, mládeže, rodičov a učiteľov.
 • Členenie DiDa systému:
  • DiDa server
  • Help linka
  • Teta - DiDa
 • DIDU a jej systém podporuje a je jej garantom iFo Nadácia mladých a MŠ SR - postupne získavame ďalšiu podporu.
Roky: 1994 - 8
 • Vzhľadom na stály nárast informačných požiadaviek sme spravili rad braimstormingových stretnutí a prieskumov. Riešením bola telefonická linka a tak vznikol projekt Teta -DiDa.
 • Teta preto, lebo každý z nás má nejakú dobrú, múdru a láskavú tetu, ktorá ochotne poradí a pomôže. DiDa preto lebo si to vymysleli deti ale je to ľahko vysloviteľné, zvučné a príjemné a dôveryhodné.
 • Získali sme pre projekt podporu MŠ SR /1994/, NPOA /1995/, iFo Nadácia, Datalan /1994/ a ďalší, informácie poskytol Ustav informácii a prognóz MŠ SR a ďalší. Realizátorom bolo občianske združenie iFo / dnes už neexistuje - lebo malo rovnaký názov ako iFo Nadácia/.
 • Didou bola telesne postihnutá pani Gričová. Projekt sídlil u nej doma - pre jej telesné dispozície / zámerne sme vybrali telesne postihnutú osobu, aby sme jej dali prácu a tým aj spoločenské uplatnenie.
 • Reklama bola minimálna niekoľko inzerátov, 30 000 nálepok, učebné pomôcky, perá a mailing do škôl cez detské časopisy.
 • V roku 1997 linku realizoval Stredoškolský parlament SR. O linku preventívnej ochrany Teta-DiDa bol veľmi veľký záujem. Štatistiku je k dispozícii u DIDY. Paradoxne pre veľký záujem a vzhľadom na naše možnosti - zdroje - sme linku prerušili.
 • Prehodnotili sme DiDa činnosť. Opäť sme spravili braimstormingové skupiny a prieskumy. Výsledkom niekoľko mesačnej internej práce bol systém DiDa, ktorý sa skladá z dnešných častí. Vzhľadom na rozsiahlosť systému už bolo treba vyriešiť aj právnu formu realizátora.
 • Rozhodnutie padlo - je potrebné založiť samostatný právny subjekt, ktorý bude realizovať iba DIDU
Roky: 1989-4
 • Deti, rodičia a učitelia kontaktovali iFo Nadáciu mladých, že potrebujú informácie zo života mladých ľudí.
 • Pýtali sa, kde je aká škola, čo sa kde pre deti deje, čo je pre deti dobré, čo robiť keď ich "puberťáčik" chce ísť na diskotéku, sklamané lásky, ako a kde môže tráviť voľný čas, kde je aké občianske združenie, škola alebo nadácia...
 • Začala sa analýza informačných potrieb detí, rodičov a učiteľov. Po prieskume možnosti podpory uspokojovania potrieb občanov sme spracovali projektovú dokumentáciu. Takto sa vznikal prvý projekt systému: Teta -DiDa -telefonická linka.