Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Kam dnes?

Zábava

   Básne

   Čas plynie

   Hádanky

   Naj

   Testy

   Pikošky

   Znamenia

Škola hrou

Inzeráty

Hry

Hviezdy


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


PANNA  24. august - 23. september

Mladosť ich sprevádza celým životom. Sú praktickí, bystrí, šikovní a majú radi poriadok. Ich sklon k sebectvu je vyrovnaný ľúbivým a miernym správaním.Vedia sa presne a jasne vyjadrovať, preto sa hodia za spisovateľov, právnikov a redaktorov. Majú radi ručné práce, čo vedia uplatniť aj v práci.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

VÁHY  24. September - 23. október

Slušnosť, otvorenosť, svedomitosť sú prednosťou váh. Nemajú radi spory. Napriek ich povahe ťažko sa rozhodovať pôsobia rozhodne. Sú obľúbení preich láskavosť, šľachetné myšlienky a priamosť. Typická vlastnosť je spravodlivosť, preto majú predpoklad stať sa dobrým sudcom. Milujú umenie a niektorí dosiahnu v ňom aj veľké úspechy.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

ŠKORPIÓN  24. október - 22. november

Všetko nové veľmi rýchlo pochopia. Nové vedomosti a skúsenosti vedia tvorivo rozvíjať, rodia sa z nich géniovia. Pre priateľa sú ochotní obetovať všetko, ale s nepriateľom nemajú žiaden súcit. V povolaní treba rešpektovať ich vodcovské nadanie. Bývajú z nich dobrí lekári, lebo majú schopnosťkombinačne myslieť a jasne všetko vidieť.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

STRELEC   23. november - 21. december

Život berú z tej veselšej stránky. Túžia dobýjať nepoznané, sú podnikaví, dobrodružní a nezávislí. Sú vytrvalí a stáli a ich úsudok je logický a jasný. V podstate sú to ľudia štedrí a radi pomáhajú. Rýchlo sa rozčúlia, ale aj rýchlo na to zabudnú. V meste sa necítia najlepšie, radšej sú voľní v prírode. Vedia čeliť každému nebezpečenstvu a znesú veľké útrapy, preto môžu byť z nich výborní vodcovia.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

KOZOROŽEC  22. december - 20. január

Kozorožci sú ctižiadostivý a usilovný. Najradšej majú významné úlohy. Ak sa im nedarí, snažia sa zlepšiť. Často sú vážni a uzavretí, ale priatelia sa im radi zverujú. Majú radi samotu, ktorú vedia stráviť bez nudy. Práca je pre nich vhodná taká, kde môžu využiť svoju precíznosť, usilovnosť a spoľahlivosť. Boli by z nich dobrí učenci, bádatelia a je vhodné pre nich študovať cudzí jazyk.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

VODNÁR  21. január - 18. február

Vodnári sú verní, skromní a zvyčajne majú veľké ideály. Ľahko dosahujú svoje ciele. Neradi sa hádajú a sú priateľskí. Často sú to verní a úprimnípriatelia. Dievčatá sú obdarené krásou. Sú vhodní na štúdium prírody a spoznávanie nových vecí. Majú dar písať umelecké diela.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

RYBY  19. február - 20.marec

Sú to zvlášť citliví ľudia a potrebujú priateľov. Neradi spoznávajú nových ľudí, ale sú veľmi obetaví. Majú veľkú fantáziu a sú romantickí. Majú radi vodu. Sú z nich výborní stavitelia, obchodníci, kuchári ale aj ošetrovatelia.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

BARAN  21. marec - 20. apríl

Rozhodní a odvážni sú to ľudia. Sú veselí, idúci za svojím cieľom. Chcú byť nezávislí, slobodní a rozhodovať samostatne. Môžu byť z nichvynikajúci vodcovia, architekti, ale aj lekári.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

BÝK  21. apríl - 20. máj

Sú trpezliví a nenároční. Sú zdržanliví aj k priateľom a plachí pri nadväzovaní nových kontaktov. Sú veľmi rozvážni a praktickí. Hodia sa na zodpovedné miesta. Sú z nich dobrí poľnohospodári. Mnohí dostali do vienka umelecké nadanie a vedia ho uplatniť v sochárstve, v staviteľstve a podobne.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

BLÍŽENCI  21. máj - 21. jún

Aj znamenie vyjadruje to, že títo ľudia majú dvojakú povahu. Niekedy sú veľmi dobrotiví, pokojní a láskaví, ale vedia byť aj bezcitní. Sú široko nadaní a veľmi schopní, preto sa ťažko rozhodujú pre niečo trvalé. Učenie im nerobí problémy. Často striedajú priateľov a záujmy. Majú dobré predpoklady na podnikanie. Môžu byť z nich aj dobrí právnici alebo žurnalisti.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

RAK  22. jún - 22. júl

Často sú zdržanliví a prispôsobiví. Nevnucujú sa, ale občas sú váhaví. Radi sú obdivovaní. Milujú všetko romantické a tajomné. V práci môžu využiť svoju dobrú pamäť alebo svoj cit a lásku k histórii. Úspech môžu mať aj v povolaniach s vodou, pr. námorníci... Ak sa rozhodnú pre herectvo, budú mať úspech.
CHCEM VEDIEŤ VIAC

LEV  23. júl - 23. august

Šľachetnosť a vznešenosť je ich povahová črta. Sú veľmi sebavedomí a nepoznajú neistotu alebo úzkosť. Teplom obdarovávajú svoje okolie. Radi pomôžu. Hodia sa do reprezentatívnych funkcií. Sú výborní rečníci. Dobré umelecké sklony môžu využiť v zlatníctve, v maliarstve alebo v hudbe.
CHCEM VEDIEŤ VIAC