Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Zlodeji

Vandalizmus

Úcta k starším

Úcta k mamičkám


Pripravujeme:

  -Úrazy

  -Cigarety

  -Vzťah k mestu

   ...


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


názory

následky

súťaž

kronika

projekt

e-mailProjekt preventívnej ochrany majetku
STOP VANDALIZMU.


spôsob: osvetová kampaň
forma: súťaž podporená internetom a médiami

Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva veľké majetkové škody spôsobené vandalmi - zvyčajne mladí ľudia. Majetková újma znižuje aj tak už napätý rozpočet na prevádzku mesta a MHD.

Riešenie: Vzhľadom na to, že zvyčajne na vandalizme sa podieľajú mladí, navrhujeme ich osloviť im blízkym spôsobom a to súťažou. Témou súťaže bude výtvarné stvárnenie motivácie nebyť vandalom a vážiť si hodnoty. Tento cieľ je dlhodobý. Vzhľadom na spoločenské postavenie mesta Bratislava, DPB a cieľovú skupinu navrhujeme riešiť osvetovú kampaň v spolupráci s iFo Nadáciou mladých - ktorá sa špecializuje na oblasť prevencie mladých a má so spoločnosťou Recar /dcéra DPB/ dlhodobo dobré vzťahy cca 8 rokov.

Postup: iFo Nadáciou mladých v spolupráci s Občianským združením DIDA, MŠ SR, mestom Bratislava, Dopravným podnikom a Recar vypíšu súťaž v maľovaní pre Bratislavské stredné školy. Téma je vandalizmus - zástavky, automaty na lístky, sedadlá .... / doplní dopravný podnik/. Víťazné plagáty umiestnime na plochách Recar. Formát plagátov A3/na ležato/ - interier a 70 x 100 cm - zástavky. Papier zabezpečuje iFo Nadácia mladých so svojimi partnermi.
Vhodným doplnkom je na vonkajších plochách MHD /panely 2xA0/ umiestniť pripomínajúcu - profesionálne zrealizovanú upútavku na prebiehajúcu súťaž - kampaň.
Vhodným spôsobom realizácie kampane je časovanie na dva mesiace pre jednu tému. Dĺžkou a oddeľovaním tém zvýrazníme účinnosť jednotlivých riešení problémov vandalizmu a zabezpečíme dostatok času pre spracovanie a vnímanie ďalších tém.

Prínos pre mladých: Možnosť užitočne prezentovať svoj talent a osloviť svojich rovesníkov vandalov.

Prínos pre školu: Pochváliť sa víťaznými maľbami a ocenenými prácami uverejnenými v reálnom živote.

Prínos pre mesto: Dlhodobá investícia do myslenia mladých, zníženie vandalizmu a finančných strát.

Odborná komisia:
1.stupeň
Na zúčastnenej škole vedenie školy vyberie určený počet /určí Recar podľa voľných plôch/ najlepších plagátov a doručí do iFo Nadácie mladých.

2.stupeň
Plagáty posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných strán

Komisia vyberie na základe počtu voľných plôch Recaru počet víťazných plagátov, ktoré sa uverejnia - vznikne galéria pohľadu mladých na problém vandalizmu.
Zároveň komisia ocení 3 najlepšie kresby cenami 3 x 1000 spolu 3000 + k všetkým cenám malý darček od iFo Nadácie mladých.

Úlohy:

iFo Nadácia mladých

- garancia za mladých, morálna podpora projektu, získa MŠ SR, v prípade ceny ako štipendia -regranting a právna realizácia, darčeky
- pravidlá pre školy, príprava stretnutia komisie, koordinácia zúčastnených strán projektu.../ mimo vývesu a zvesu plagátov/,
- medializácia súťaže v spolupráci, tlačová správa na tlačovke primátora mesta a tlačová správa pre TASR a SITA, získavanie médií a partnerov

Občianské združenie DIDA

- komunikácia cez internet
- produkcia celého projektu + manažment /telefonáty, osobné rokovania so školami, dopravné, produkčný plán, práca s médiami, organizačné zabezpečenie, komunikácia...

Pokračovanie projektu
Projekt je dlhodobo koncipovaný bude riešiť aj iné spoločenské problémy s jednotným motívom - Vanďo / úrazy, úcta k starším, tehotné mamičky.../


Spracoval: Mgr. Jozef Sabo
V Bratislave 24.3.2000