Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Ako sa chrániť

Dôležité čísla

Dobré rady

Vzory

Listáreň

DiDa Help

Chat

Doktor JajBolí


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


VZORY


zmluvy
  - výpožička
  - pôžička


práca
  - Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  - Profesný životopis
  - Dohoda o vykonaní práce
  - Dohoda o pracovnej činnosti

NGO
  - Štatút nadácie
  - Zmluva o zriadení nadácie
  - Návrh na registráciu nadácie
  - Stanovy záujmového združenia právnických osôb
  - Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
  - Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení

osobnosť
  - Návrh na ochranu osobnosti