Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Ako sa chrániť

Dôležité čísla

Dobré rady

Vzory

Listáreň

DiDa Help

Chat

Doktor JajBolí


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


Dôležité telefónne čísla

Platné kedykoľvek z celého Slovenska
112 Hasičská a záchranná služba, Polícia
155 Prvá pomoc / Záchranná služba/
150 Požiarna záchranná služba
158 Polícia - tiesňové volanie
18 128, 18 154 NAMK SR - Dispečerská a informačná služba motoristom
   /nepretržitá havarijná a núdzová služba pre motoristov/
18 124 AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE
  NON-STOP - motoristické informácie
1181 Informácie o telefónnych číslach v SR
12 149 Informácie o telefónnych číslach v cudzine
12 129 Ohlasovňa porúch telefónnych staníc
12 127 Telefonické podávanie telegramov
12 110 Presný čas
0800 112 112 Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF
 /bezplatné číslo/
12 125 Budenie telefónom
12 127 Telefonické podávanie telegramov
Telefónna informačná služba Bratislava
50 58 75 65 Vlaky - odchody, príchody
0984 22 22 22 Informácie o autobusovej doprave - /poplatok asi 12Sk/min./
52 96 77 51 Informácie o prevádzke MHD
dopravný dispečing, Olejkárska 1
16 187 Sloboda zvierat
Polianky 8
Linka pomoci obetiam násilia pondelok - piatok
10:00-14:00, 16:00-19:00 hod
informácie o službách pre obete trestných činov a prístupe k nim na celom území SR 0850 111 321
linkapomoci@stonline.sk
http://www.pomocobetiam.sk
Linka dôvery     02/ 4446 06 06
Linka Nezábudka     0800 11 00 22
Detská linka záchrany     0800 12 12 12
Aliancia žien Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo
Bratislava 0903 519 550
aliancia.zien@internet.sk
Brána do života ubytovanie, sociálne a psychologické poradenstvo   02/ 62410468-9
branadozivota@post.sk
Centrum Nádej
/OZ Pomoc ohrozeným deťom/
ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo   02/ 6224 9914, 6224 7887
0905463425
nadej@gtsi.sk
Domov pre týrane ženy ubytovanie s utajenou adresou   02/ 4446 0606
Azylové ubytovanie ubytovanie   02/ 6224 7877
Detské centrum Kľúčik ubytovanie s utajenou adresou
poradenstvo externe podľa potreby
  02/ 5441 1461
02/ 6345 2030
0904 609 247
ozdck@centrum.sk