Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Ako sa chrániť

Dôležité čísla

Dobré rady

Vzory

Listáreň

DiDa Help

Chat

Doktor JajBolí


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 Dobré rady

Byt | Aromaterapia | Zdravie | Zamestnanie

Rady pre rodičov- Bezpečnosť v domácnosti

spracoval: Katarína Sabová


**Všetky lieky kupujte vo fľaškách zabezpečených pred deťmi a uskladnite ich mimo dosahu dieťaťa v zamknutej lekárničke.
**Lieky a chemikálie majte vždy vo výrazne označených fľašiach a nádobách. Nikdy ich nedávajte do fliaš a nádob ktoré predtým slúžili niečomu inému, napr. krabica od ovocnej šťavy.
**Lieky a chemikálie držte čo najďalej od potravín
**Nenechávajte v dosahu dieťaťa aerosólové speje. Ľahko by mohlo stlačiť trysku a poškodiť si zrak.
**Kozub vždy chráňte bezpečnostným krytom.
**Všetky elektrické zástrčky uzavrite chráničmi.
**Horúce radiátory zakryte uterákmi alebo zastavajte nábytkom.
**na okná v poschodiach dajte mreže, alebo keď vetráte použite poistku na okno, prípadne použite vetračku. Blízko okna nenechávajte nič, na čo by mohlo dieťa vyliezť.
**Ak máte zbraň vždy ju aj s nábojmi držte v zamknutej skrini a nevyťahujte ju pred dieťaťom.,
**Špendlíky a ihly, zapaľovače a zápalky, či ostré nože a nožnice majte mimo dosahu dieťaťa. 
**Svojmu dieťaťu kupujte šatstvo z nehorľavých materiálov.
**Všetok nábytok by mal byť dostatočne masívny a ťažký, aby ho dieťa nohlo prevrhnúť.


Rady pre rodičov- Kúpeľňa

spracoval: Katarína Sabová


**Dvere do kúpeľne a na záchod sa musia dať zvonku otvoriť.
**Lieky, nožnice a žiletky musia byť mimo dosahu dieťaťa.
**Záchodovú misu uzatvárajte poklopom.
**Keď napúšťate do vane vodu pre dieťa, vždy pustite najprv studenú, aby nehrozilo riziko že sa dieťa obráti. 
**Pri napúšťaní vane buďte vždy pri tom aby detská zvedavosť nezvíťazila.
**Na boky vane upevnite držadlá.
**Pri kúpaní použite podložku z nešmykľavého materiálu
**Dlážka v kúpeľni nesmie byť šmykľavá.
**Naučte dieťa čím skôr plávať.
**Na skrinky v kúpeľni používajte bezpečnostné západky.
**Nikdy nenechávajte dieťa vo vani bez dozoru.
**Elektrické ohrievače by mali byť umiestnené vysoko na stene.
**Nenechávajte žiadne chemikálie mimo skriniek.


Rady pre rodičov – Kuchyňa

spracoval: Katarína Sabová


**Dlážka by nemala byť šmykľavá.
**Všetky pracovné plochy by myli byť osvetlené.
**Na dlážke udržujte vždy poriadok.
**Okná a dvere by mali byť zasklené tvrdeným nerozbitným sklom.
**Na sporák dajte ochrannú ohrádku.
**Nikdy nenechávajte nádoby s vriacim alebo horúcim jedlom na sporáku bez dozoru.
**Rúčky na panviciach vždy obráťte smerom k zadnej časti sporáka.
**Keď používate eklektické kuchynské spotrebiče, vždy sa riaďte pokynmi výrobcu.
**Na stôl nedávajte obrus. Aj dieťa, ktoré lezie, môže naň dočiahnuť a stiahnuť na seba všetko čo je na stole.
**Zápalky držte na bezpečnom mieste.
**Pri varení nemajte batoľa v tesnej blízkosti. Vyčleňte mu miesto v bezpečnej časti kuchyne, aby ste sa mohli zhovárať.
**Elektrické šnúry majú byť krátke.
**Veci z látky nedržte v blízkosti sporáka, aby nezačali horieť.
**Igelitové tašky skladujte mimo dosahu dieťaťa.
**Vášmu dieťaťu sa môže stať že si zachytí prsty v lietacích dverách, preto ich odstráňte, alebo ich zafixujte v otvorenej polohe.
**Nikdy nenechávajte v miestnosti bez dozoru horúcu žehličku. Vaše dieťa ju môže ľahko strhnúť na seba spolu s doskou.
**Poháre ktoré dieťa používa, by mali byť nerozbitné, aby sa nemohlo stať že odhryzne zúbkami kúsok skla.


Rady pre rodičov- Obývacia izba

spracoval: Katarína Sabová


**Elektriské šnúry veďte vždy popri stenách.
**Odpojte spotrebyče keď ich nepoužívate.
**Dbajte o to, aby šnúry na spotrebyčoch boli krátke.
**Na nizke stolíky nedávajte horúce nápoje a ťažké predmety.
**Všetko rozbitné má byť mimo dosahu dieťaťa.
**Na kozub používajte uprvnený chránič s jemnou drôtenou sieťkou.
**Do okien, najmä francúzkych, dajte zasatiť tvrdené sklá, Ktoré sa nerozbijú ani v tedy keď do nich dieťa narazí.
**Nikdy nenechávajte voľne položené horúce alebo alkoholické nápoje.
**Nenechávajte zápalky ani zapaľovače v dosahu dieťaťa.
**Televízny príjmač umiestnite mimo dosahu dieťaťa.
**Presvedčte sa že izbové rastliny nie sú jedovaté.Rady pre rodičov - Detská izba

spracoval: Katarína Sabová

**Na okná dajte mreže a bezpečnostné západky. Nedávajte do ich blízkosti nábytok.
**Všetok nábytok by mal mať zaoblené rohy a ak nemá použite špeciálne plastové chrániče.
**Hračky a hry ukladajte do nízko situovaných odkladacích priestorov, aby sa dieťa za nimi nemuselo načahovať a neupadlo do pokušenia liezť po ne hore.
**Nenechávajte hračky pohodené na dlážke.
**V noci nedávajte elektrický ohrievač do blízkosti detskej postele, pretože dieťa by naň mohlo odhodiť prikrývku a spôsobiť požiar.
**Ak je izba na poschodí, dajte na vrch schodiska bezpečnostnú bránku.
**Kúpte nehorľavé nočné oblečenie.
**Svietidlá upevnite na stene sú bezpečnejšie, pretože k nim nevedú po zemi elektrické káble a dieťa ich nemôže zhodiť.
**Nikdy nenechávajte dieťa so spustenou bočnicou v posteli.
**Nikdy ani na sekundu nenechávajte dieťa na prebaľovacom pulte samo.Rady pre rodičov - Haly, schodiská a spojovacie chodby

spracoval: Katarína Sabová

**Na vrchný aj spodný koniec schodov upevnite bezpečnostné bránky.
**Nikdy nenechávajte nič ležať na schodoch.
**Elektrické vypínače by mali byť vhodne umiestnené.
**Zábradlie má byť bezpečné s úzkymi medzerami.
**Veľmi nebezpečné sú schody s medzerami medzi stupienkami. Dieťa môže cez ne prepadnúť alebo spadnúť z boku.
**Koberce na schodoch musia byť dobre upevnené, aby sa nešmýkali. Deravé miesta treba zalepiť trvanlivou páskou.Byt | Aromaterapia | Zdravie | Zamestnanie